Vladimír REMEK /europoslanec 2004 - 2013, kosmonaut/

Dášu jsem poprvé potkal během tradiční ochutnávky vín při oslavách 1. máje v Břeclavi 2008. Slovo dalo slovo a Dáša nastoupila jako moje asistentka do Evropského parlamentu, chytila příležitost za "pačesy" a odvedla obrovký kus práce především pro lidi u nás doma. V Evropském parlamentu už nejsme 5 let, ale Dáša se vůbec neztratila a stále prokazuje schopnost práce především ve prospěch ostatních. (03/2019)

Haris GOLEMIS /transform! europe, vědecký a strategický poradce, Řecko/

Dagmar Švendová je skvělou kandidátkou pro volby do Evropského parlamentu a domnívám se, že zařadit Dagmar na kandidátní listinu bylo moudrým rozhodnutím její politické strany. Z naší společné spolupráce v transform! europe, zejména v otázkách týkajících se regionu střední a východní Evropy, si cením nejen jejích znalostí širokého rozsahu, jejích kulturních, politických a organizačních schopností, ale i nasazení, s jakým plní veškeré svěřené úkoly. I přesto, že nám bude chybět jak v naší organizaci, tak v redakční radě naší “Yearbook”, kde rovněž odvádí skvělou práci, upřímně doufám, že se jí podaří stát se poslankyní Evropského parlamentu ve prospěch lidí své země, evropské levice a všech pokrokových lidí. (03/2019)

Walter BAIER /transform! europe, politický koordinátor, Rakousko/

Dagmar je dobrou kandidátkou a byla by vynikající členkou Evropského parlamentu. Jak nejlépe popsat svoji kolegyni? Dagmar je jako zaměstnankyně transform! europe (panevropská síť levicových think-tangů, politická nadace Evropské levice) v neustálém kontaktu s politiky a vědci z 25 evropských zemí. Práci v Evropském parlamentu zná přímo z odborné praxe. Hovoří plynně anglicky, zná i další jazyky a dobře se orientuje v Evropském právu. To vše jí umožňuje, aby v Evropské unii důsledně a výmluvně zastupovala zájmy své domovské země. V transfom! europe řídí projekty, které realizujeme společně s partnery ve střední a východní Evropě. Každý z těchto projektů má rovněž politickou dimenzi, jejich cílem je kromě jiného i posílit socialistickou a komunistickou levici v těchto zemích. Dagmar má v regionu široké kontakty a je dobře známá daleko i mimo levicové kruhy. Jedním slovem, Dagmar je celým srdcem evropskou političkou. Patří k mladší generaci. Pokud by byla zvolena, bylo by to pro transform! europe špatné, protože bychom ztratili důležitou a kompetentní zaměstnankyni. Naopak, dobré by to bylo pro Evropský parlament, pro Českou republiku a českou levici. (03/2019)

Miroslav GREBENÍČEK /poslanec PS PČR/

Dášu Švendovou znám pěknou řádku let a sleduji se zájmem její politické zrání. Vím, že se aktivně zapojila do práce KSČM i dalších levicových uskupení. Obětavě také vydávala regionální zpravodaj. Již druhé volební období velmi aktivně působí jako zastupitelka města Břeclav. Vnímám její pětiletou praxi z práce v Evropském parlamentu i její výbornou znalost cizích jazyků. Vysoce oceňuji její péči o mladou generaci,  dlouhodobou spolupráci na organizaci Dětského Mezinárodního Folklorního Festivalu v Břeclavi a na organizaci široce vyhledávaných Dětských dnů. Jde tedy o osobnost, která má všechny předpoklady, aby v Evropském parlamentu zastupovala nejen zájmy KSČM, ale celé České republiky.(04/2019)

Vladimír REMEK /europoslanec 2004 - 2013, kosmonaut/

Dagmar Švendová se stala mým klíčovým člověkem u přípravy, vyjednávání a prosazování všech materiálů (zpráv), na kterých jsem se jako poslanec podílel, ať už jako zpravodaj, nebo tzv. stínový zpravodaj. Projevovala při tom schopnosti samostatně připravovat alternativní cesty řešení, včetně vyčerpávajících rozpočtových jednání. Zvlášť cenné bylo, že kromě samostatnosti Dagmar projevila výraznou aktivitu při dostatečné pevnosti přesvědčení, přiměřenou neústupnost, ale také schopnost k hledání a nalézání kompromisů v zájmu dostatečně přijatelného strategického cíle. Získala a obratně a věcně využívala kontakty do všech evropských i národních institucí, zejména Evropské komise, Evropské kosmické agentury, Českého energetického úřadu, ČEPS a dalších. Velmi dobře se zorientovala v celoevropských tématech z hlediska zájmů občanů ČR. (12/2013)

Kartika LIOTARD /europoslankyně, Holandsko/

Několik let jsem s Dagmar Švendovou jsem úzce spolupracovala během jejího působení na postu asistentky poslance Evropského parlamentu Vladimíra Remka v naší společné politické skupině v Evropském parlamentu GUE/ NGL. Slečna Švendová v této roli vynikala. Je to spolehlivý člověk, který zvládá kombinovat vysoké dávky seriózní, kvalitní práce s pozitivní energií a úsměvem. Jsem si jistá, že její hluboká znalost a proniknutí do problematiky EU jí skvěle poslouží v její budoucí politické práci. (12/2013)

Roya AYAZI (NEREUS, Brusel)

My (NEREUS- síť evropských regionů využívající kosmických technologií), jsme spolupracovali s Dagmar v posledních letech v její funkci asistentky poslance Evropského parlamentu Vladimíra Remka. V této souvislosti jsme Dagmar poznali jako velmi pro-aktivní hráčku, která byla jménem europoslance Remka úzce zapojena do probíhajících debat politických a legislativních postupů. Ocenili jsme její pečlivé pozorování a výklad dění v EP a její oddanost obhajovat zájmy občanů. Naším posláním je zajistit, aby byla Evropská vesmírná politika a její programy utvářeny ku prospěchu potřebám regionů a jejich obyvatel. Našim členům nabízíme platformu pro identifikaci a vyjádření svých postojů s ohledem na využívání vesmíru na politické úrovni a k vybudování silného partnerství a meziregionální spolupráce. Dagmar nás podpořila v naší snaze poskytnout naše názory a stanoviska respektující potřeby občanů EU při jednání o stávajícím i budoucím směřování Evropské politiky a tvorbě právních předpisů v Evropském parlamentu. Přejeme Dagmar vše nejlepší do budoucnosti. (12/2013)

Olivier LEMAITRE /ASD - Eurospace, Francie/

V rámci své práce pro evropský kosmický průmysl v Bruselu, jsem měl tu čest se setkat se slečnou Švendovou při několika příležitostech, když pracovala v Evropském parlamentu s europoslancem Vladimírem Remkem. Velmi jsem ocenil naši spolupráci, i s ohledem na skutečnost že sl. Švendová je velmi svědomitá a ochotná se učit o problematice, kterou se má zabývat. Je vždy otevřená novým poznatkům a zajímá se o postoje a zájmy všech zúčastněných zainteresovaných stran, přičemž si vždy udržuje velmi jasný politický směr. Slečna Švendová je zapálená pro věc s výraznou organizační schopností, což jí umožňuje své projekty a nápady realizovat rychle a hladce. (12/2013)