Seznamme se...

Pocházím z malebné Jižní Moravy. Kraje, kde vinařství patří mezi nejstarší v Evropě a kouzlo lidových tradic, pestrých krojů, dávných obyčejů a zapomenutých řemesel na vás dýchne skoro na každém kroku. Vyrostla jsem v Břeclavi - ve městě, které se nachází na hranici tří států a je vstupní bránou Lednicko-valtického areálu.

Je mi 42 let. Vystudovala jsem střední průmyslovou školu E. Beneše v Břeclavi. Během studia jsem pracovala na několika brigádách, mimo jiné jako uklízečka, pomocná kuchařka, či listovní doručovatelka. Díky nim jsem si vydělala na roční pomaturitní studium angličtiny na Akademii J. A. Komenského v Břeclavi. Následně jsem studovala a pracovala ve Skotsku (au-pair), kde jsem se kromě jiného také starala o pohybově a jinak handicapované děti i starší občany. Zúročila jsem tak zkušenosti z organizace Mezinárodního dětského folklorního festivalu v Břeclavi či interakce s kluby seniorů a neslyšících.

Po návratu do České republiky jsem, jako mnoho mladých lidí bez požadované praxe, byla několik měsíců nezaměstnaná. V této době jsem se věnovala dalšímu studiu a také jsem, bez nároku na honorář, vyučovala anglický jazyk na základní škole. Nakonec jsem nastoupila do společnosti Otis a.s. (výroba, montáž a servis výtahů) v Břeclavi, kde jsem pracovala 6 let. Začínala jsem jako osobní asistentka ředitelky společnosti a postupně jsem se, přes asistenta strategického nákupu, vypracovala až na pozici produkt manažera strategického nákupu pro společnosti Otis a.s. a Otis Escalators, s.r.o.. Spolupracovala jsem rovněž jako lektorka anglického jazyka ve večerních, či v jiných kurzech s Akademií J. A. Komenského v Břeclavi.

Pět let jsem zastávala funkci asistentky poslance Evropského parlamentu Ing. Vladimíra Remka. Spolupráce s ním byla pro mne nejen velkým privilegiem, ale zejména obrovskou školou. Prostřednictvím této práce jsem se aktivně podílela převážně na agendách výboru Evropského parlamentu pro průmysl, výzkum a energetiku, rozpočtového výboru a na agendě delegace pro spolupráci Evropské unie a Ruské federace. Též jsem přispěla svojí prací k utváření evropské kosmické politiky a budování evropských systémů družicových navigací – jako je systém Galileo nebo program Copernicus, ale také se zabývala i oblastí energetiky. Seznámila jsem se s náplní práce poslance Evropského parlamentu i s fungováním levicové skupiny GUE/NGL. Spolupracovala jsem s kolegy z jiných institucí EU, Stálého zastoupení České republiky při EU, se zástupci ambasád a s dalšími odbornými i politickými institucemi a orgány. Měla jsem možnost účastnit se jednání na vysoké úrovni mezi Evropským parlamentem, Radou a Evropskou komisí.

Přesvědčila jsem se rovněž o pravdivosti výroku Ing. Vladimíra Remka, že jestli má něco při působení v EP smysl, pak je to systematická a dlouhodobá práce, která ve výsledku přináší ovoce. Dobrým příkladem může být umístění sídla kosmické Agentury pro Galileo v Praze., či vyčlenění finančních prostředků EU na vývoj a výzkum aplikací založených na družicových navigačních systémech. Pokud si uvědomíme, že zvláště toto přispívá k tvorbě nových pracovních míst, podpoře vývoje a zavádění nových aplikací, které přispívají ke zkvalitňování života občanů EU. Vážím si toho, že má práce byla kladně hodnocena nejen Ing. Vladimírem Remkem, ale i dalšími poslanci Evropského parlamentu či zástupci organizací a institucí s nimiž jsem během své práce v Bruselu spolupracovala. Po svém odchodu z EP jsem vývoj v této oblasti dále sledovala.

V současné době pracuji jako strategická poradkyně a koordinátorka pro střední a východní Evropu v panevropské levicové nadaci. Snažím se podpořit činnost levicových subjektů a posílit jejich postavení v dané zemi, podílím se na výzkumu či publikační činnosti dále vystupuji na mezinárodních fórech a sleduji vývoj různých politik EU.

Doplňující informace:

- vysokoškolské vzdělání zaměřené na právo Evropské unie (titul BA, LL.M.)

- ovládám angličtinu, studuji francouzštinu, pasivně další jazyky

- působím v zastupitelstvu města Břeclav (zastupitelka 2014 - ..., finanční výbor 2018 -..., kontrolní výbor 2014 - 2018)

- zkušenosti z komisí Jihomoravské Krajské rady (komise pro meziregionální rozvoj, komise pro informační otevřenost)