Po Remkovi chce práci v Evropském parlamentu převzít Švendová

BŘECLAV - Práci poslance Evropského parlamentu po kosmonautovi Vladimíru Remkovi, který se stal velvyslancem ČR v Ruské federaci, chce převzít a pokračovat v ní jeho bývalá asistentka Dagmar Švendová (36 let, svobodná) z Břeclavi.

Tato odbornice se zaměřením na právo EU má v úmyslu jako případná europoslankyně za KSČM zúročit své pětileté zkušenosti ze součinnosti s Remkem na agendách výboru EP pro průmysl, výzkum a energetiku, také rozpočového výboru a na agendě delegace pro spoluporáci EU a Ruské federace. Švendová přispěla k utváření evropské kosmické politiky a budování evropských systémů družicových navigací, jako je systém Galileo nebo program Copernicus. Její dizertační práce zabývající se Legislativním procesem EU z pohledu Evropského parlamentu vyšla knižně a slouží jako vodítko pro orientaci i ob čanům neodborníkům.

Švendová se představila občanům při besedě v Brně. Zmínila se o svých studentských začátcích, o práci ve Skotsku, v břeclavské továrně na výtahy i o své zkušenosti, kdy byla několik měsíců nezaměstnaná. V době, kdy sílí v Evropě radikální pravice, hodlá v případě úspěšnosti své kandidatury prosazovat levicové zájmy ČR k udržení míru v Evropě a k vybudování sociálně spravedlivějšího společenského řádu.

Na pravidelné brněnské akci Diskusní čtvrtek Švendová rozpravu protáhla kvůli zájmu lidí o informace z dění v orgánech EU. Dostla i pozvání k další debatě v Levicovém klubu žen Dobromysl. Také aktivní ženy chtějí před eurovolbami od Švendové vědět více o unijním průmyslu, vědě a výzkumu, o ochraně spotřebitele v EU, fungování politické skupiny GUE/NGL v Evropském parlamentu, o zájmových a jiných skupinách působící v EP. Kandidátka uvedla i příklady, jak poslanci EP výrazně příznivě ovlivnili konečné znění legislativy a výrazně změnili původní návrh Komise ku prospěchu občanů (např. směrnici o označování výrobků energetickými štítky).
Zpět