Májové putování naší kandidátky do EP –Dagmar Švendové

Začalo to samozřejmě – jak jinak, 1. májem, kdy naše kandidátka přišla pozdravit účastníky prvomájové manifestace v Břeclavi, kterých bylo na 350. Manifestace se konala v centru města, před Domem školství, v 10.00 hod. dopoledne. Ve svém vystoupení naše kandidátka seznámila přítomné s hlavními záměry, s nimiž do volební kampaně vstupovala, pohovořila o významu voleb do EP a pozvala všechny k volbám. Po ukončení manifestace využila řada z přítomných možnosti osobně v krátké debatě sdělit kandidátce své názory na EU, případně se pozeptat na způsob fungování EP, její poznatky atp. Ochutnávky moravských vín, tradičně v Břeclavi spojené s oslavou 1. máje, se již kandidátka nemohla zúčastnit, protože se chtěla ještě setkat s účastníky prvomájových oslav v Hodoníně.

2. a 3. května se Dagmar zúčastnila dvou různých akcí organizovaných Českou radou pro děti a mládež v Třebíči a ve Znojmě zaměřených na mladé lidi a volby do Evropského parlamentu. V sobotu ráno se naše kandidátka ještě zajela na kole podívat na otevírání Lichtenštejnských stezek v Poštorné. Účastníkům nabídla reflexní pásky pro zvýšení jejich bezpečnosti na silnici a v případě zájmu i materiály k volbám do EP. Krátce s nimi pohovořila a následně se, alespoň symbolicky, kvůli dalšímu programu, vydala na kole směr Boří les.

Po krátkém nedělním odpočinku její cesta pokračovala do Hodonína, kde proběhla kontaktní kampaň završená diskusí v Klubu levicových žen.

6. května následovala zastávka v Olomouckém kraji. V rámci hlavní kampaně KSČM Dagmar nejprve navštívila Olomouc, kde právě probíhaly oslavy desátého výročí vstupu ČR do EU. Odpoledne se přesunula i se svým týmem (Jožinek Maděra, Zdenka Kujová) do Prostějova, kde proběhla rovněž kontaktní kampaň v ulicích města. V Prostějově jsme narazili i na právě probíhající kampaň ODS s E. Tošenovským. Byla to dobrá příležitost jak občany města oslovit a nabídnout jim perspektivu zleva, čehož náš tým náležitě využil. Večer se Dagmar přesunula na předvolební debatu kandidátek do Evropského parlamentu v Brna, kterou pořádala nezisková organizace FÓRUM 50% (rovné příležitosti pro muže a ženy). V diskusním panelu se sešly kandidátky Zuzana Brzobohatá (ČSSD), Ivana Májíčková (TOP 09), Michaela Šojdrová (KDU-ČSL), Dagmar Švendová (KSČM).

7. května proběhla kontaktní kampaň v Mikulově, kde s naší kandidátkou měli možnost občané pohovořit při sklence vína a pravých moravských koláčků. Vzít si informační materiál i položit otázky na tělo. Diskutovalo se o přijetí eura, o energetické politice, ale i o náplni práce poslance EP či o politické skupině GUE/NGL v níž je KSČM v Evropském parlamentu začleněna.

8. května se naše kandidátka, Dagmar Švendová, přijela spolu s dalšími kandidáty do EP poklonit památce padlých k památníku partyzána Jiřího Jírovského ve Ždánských lesích a odtud pokračovala do Hustopeče, kde v tento den odpoledne proběhlo slavnostní kladení věnců spojené s kulturním programem, k uctění památky 1875 rudoarmějců, kteří položili své životy při osvobozování Jižní Moravy a byli zde společně pochováni.

9. května začala v dopoledních hodinách volební štafeta na Podluží. V 11.00 hod. byla naše kandidátka se svým doprovodem velmi mile přijata starostkou obce Kostice, JUDr. Annou Bradávkovou. V srdečném rozhovoru spolu obě probraly zejména možnosti získávání evropských dotací, z nichž obec ke spokojenosti svých občanů již řadu prostředků využila a v současné době připravuje další projekty, k jejichž realizaci chce opětovně využít vedle svých vlastních prostředků i prostředky EU, pokud budou na základě dotačních titulů získány.

Paní starostka si připravila pro naši kandidátku také velmi krásný dárek, knihu „Kostice na přelomu století“, která navazuje na knihu „Kostice. Dějiny a lidová kultura“, končící svým obsahem v r. 1990. Nad touto velmi zdařilou a hodnotnou publikací již volně pokračovala společná beseda, po jejímž ukončení pokračovala naše kandidátka se svým doprovodem do sousední obce Tvrdonice, poté do Týnce a Hrušek. Ve všech těchto obcích pobesedovala krátce s přítomnými občany z řad členů ZO a sympatizantů,  jednak o svých záměrech, ale i o významu EU a nutnosti zúčastnit se voleb, předala propagační materiály a na závěr celého dne se pak přesunula do Lanžhota, kde ji na Rybářské baště čekalo setkání se členy ZO a sympatizanty.

Za zmínku rozhodně stoji ta skutečnost, že i v Týnci čekalo na naši kandidátku milé překvapení. Starostka obce, Mgr. Hana Zoubková, která věděla o probíhajícím předvolebním setkání, osobně přišla kandidátku a  její doprovod pozvat na Obecní úřad. Pozvání bylo s povděkem přijato také proto, že naše kandidátka má v obci Týnec své kořeny, neboť týneckou rodačkou byla její babička. Při krátké besedě s paní starostkou se v příjemné atmosféře opět probíraly evropské dotace, ale i zabezpečení vzdělávání a kultury v obci (malotřídka, škola v přírodě, vybavení učeben), či likvidace odpadu v obci (sběrný dvůr, třídění odpadu aj.) a poskytování služeb občanům obce.

Po náročném předchozím dnu nezahálela naše kandidátka ani den následující - 10. května.  Protože v Břeclavi, v areálu pod zámkem, probíhaly dvě velké společenské akce, a sice "Férová snídaně" - propagující myšlenku fair trade (bojující za větší spravedlnost v mezinárodním obchodě, za lepší obchodní podmínky a ochranu práv drobných výrobců a pěstitelů – především v rozvojových zemích) a "Slavnosti břeclavského piva",  navazující na tradici piva v našem městě. Bylo by hříchem tuto příležitost nevyužít pro kontaktní kampaň za pomoci stranických kolegů. Máme za to, že tato kontaktní kampaň měla dobrý průběh i přes to, že někteří z oslovených naše materiály odmítli, aniž by věděli od koho jsou, a to jen proto, že je údajně politika a EU už vůbec nezajímá, několik z nich pak materiál vrátilo poté, co si povšimli, že Dagmar Švendová je kandidátkou do EP za KSČM. Bohudík, nebylo jich mnoho. Převážná většina materiál přijala a v řadě případů se také pustila s námi do diskuse o stávající politické situaci v naší zemi a o významu EU. S žádnými útoky, či urážkami, jsme se nesetkali.

Májové putování naší kandidátky ještě rozhodně nekončí. Program má vskutku nabitý posuďte sami:

12.05 porada krajského volebního štábu v Brně a kontaktní kampaň ve Vyškově

13.05. Den v kraji - Vysočina, Jihlava aj.

14.05 kampaň na Pohořelicku (Pohořelice, Vlasatice, Troskotovice, Drnholec...)

15.05 kampaň na Hustopečsku

16.05 Den v kraji - Liberecký, Liberec aj.

17.05-18.05 aktivity mimo ČR

19.05 - Den v kraji - Zlínský, Zlín aj.

20.05 - Den v kraji - Moravskoslezský, Ostrava aj.

21.05 - předvolební setkání, kampaň v Brně na Moravském náměstí v 15:30hod

A myslím, že do voleb si příliš neoddechne!!!!! Přejme jí úspěch!!!!!
Zpět