Jih Moravy s novým vedením do volebního maratonu

BRNO – Novým předsedou jihomoravského Krajského výboru KSČM zvolila v sobotu v Brně krajská konference komunistů Pavla Březu.
Delegáti zastupují přes 7100 jihomoravských komunistů doporučili svému ústřednímu výboru pro volby do Senátu PČR za Znojemsko kandidáta Petra Krátkého, za Vyškovsko Zdeňka Koudelku a za brněnský volební obvod č. 60 Helenu Sýkorovou. Někteří delegáti krajské konference navrhli, aby za Znojemsko opět kandidovala dosavadní senátorka Marta Bayerová. Do čela kandidátů pro volby do Evropského parlamentu za KSČM byla v Brně zvolena asistentka kosmonauta Vladimíra Remka  Dagmar Švendová.

Dosavadní předseda jihomoravského KV KSČM Miroslav Vlašín ocenil, že za uplynulé dva roky přijala krajská organizace 135 nových členů. Komunisté se angažují v mnoha občanských a vlasteneckých sdruženích a 513 jich pracuje na postech zastupitelů. Podle středočeských zkušeností se v Jihomoravském kraji i letos vzdělávají mladí komunisté a sympatizanti v Akademii základů společenských věd v Brně. Využívá ji levicová mládež i z Vysočiny a Zlínského kraje. Absolventi Akademie jsou částečně teoreticky připraveni pro výkon funkcí ve struktuře KSČM a v zastupitelstvech obcí.

Petr Šimůnek, první místopředseda ÚV KSČM pro řízení stranické práce, komunální a regionální politiku a volby na brněnské krajské konferenci rozebral situaci a strategii strany v nadcházejícím volebním maratonu roku 2014.

Čtyřiadvacetiletý předseda OV KSČM Emil Pernica z Blanska hodnotil svízelnou finanční situaci okresních organizací strany, které nemají dostatek prostředků ani na rozumný plat svého okresního předsedy, natož na opravy a investice do svého majetku. Nejmladší jihomoravský předseda OV KSČM ve Vyškově Filip Zachariáš  přiblížil delegátům, jak roste působení KSČM na internetovém facebooku. Jihomoravský komunistický facebook má už 550 uživatelů, kteří před uplynulými poslaneckými volbami ovlivnili na 660 000 uživatelů tohoto média.

Předseda klubu jihomoravských krajských zastupitelů KSČM Stanislav Navrkal hodnotil plnění Smlouvy o spolupráci mezi ČSSD a KSČM v Zastupitelstvu Jihomoravského kraje v letech 2012 až 2016. Podtrhl, že tato v ČR ojedinělá smlouva odráží volební program jihomoravské KSČM a zároveň zajišťuje stabilitu, funkčnost a efektivnost rozhodování celé samosprávy tohoto regionu.

Nový předseda jihomoravských komunistů Březa zdůraznil, že konference je začátek nové etapy. »Delegáti akceptovali rozhodnutí okresních konferencí, které vyměnily své vedení a směřují k omlazování orgánů, které mají určovat politiku strany. Svoji kandidaturu jsem přijal proto, že jsem vnímal problémy v komunikaci a ve fungování krajské organizace. Měla řadu negativních hodnocení z hlediska efektu činnosti ve vztahu k ústředním orgánům. V krajské organizaci KSČM chci zavést jednoznačnou komunikaci, výměnu názorů, spolupráci, odstranit osobní napadání a zákulisní jednání. Chci, aby dodržovala principy a směrnice strany a za svými závěry si sebevědomě stála,« řekl Březa a uzavřel: »Soustředíme se na spolupráci krajského a okresních výborů KSČM a na fungování zástupců kraje v ústředních orgánech. Naši komunikaci s veřejností budou plnit především zastupitelé Jihomoravského kraje. Zlepšíme pro ně odborné zázemí, ze kterého vycházejí vedle zkušeností zástupců KSČM z práce v komisích.«
Zpět