Různá setkání
?esko-ruská spole?nost (b?ezen 2014), Sn?m Klubu ?eského pohrani?í (b?ezen 2014), Jihomoravská krajská konference KS?M (únor 2014), Setkání na MORAVSKO-SLOVENSKÉM POMEZÍ v Dub?anech (srpen 2013), Oslava 1. máje B?eclav v roce 2013.
Zpět