Proběhlo výroční shromáždění Transform!europe v Praze.

V Praze se po třech letech opět sešlo výroční shromáždění Transform!europe. Což je evropská síť za alternativní myšlení a
politický dialog blízká frakci GUE/NGL a straně Evropská levice. Toto uskupení sdružuje nejrůznější levicové asociace, nadace, instituty, tzv. think tanky (tedy instituce zabývající se levicovým výzkumem či analýzou politické sféry) a periodika.

Dvoudenního setkání se zúčastnilo více než 30 účastníků ze 14 zemí, kteří reprezentují národní společnosti, nadace a instituce, které se sdružily v evropské síti. Z České republiky je to Společnost pro evropský dialog (SPED).

Setkání proběhlo v době, kdy se konstituuje nový Evropský parlament, ve kterém poněkud posílila levicová frakce GUE/NGL. Jeho cílem bylo účinněji koordinovat společné aktivity partnerských organizací ve prospěch levicových sil Evropy.

Více se dozvíte o Transform Network zde
 
Zpět