Diskusní čtvrtek v Brně-22.3.2014

Vystoupila jsem jako hlavní řečník na pravidelné akci Diskuzní čtvrtek v Brně. Měla jsem tak možnost pohovořit na téma Evropského parlamentu a o práci našich europoslanců, ale hlavně odpovědět na řadu zajímavých otázek. Diskuse se díky zájmu účastníků o informace z dění v orgánech EU dokonce protáhla. Hovořili jsme o institucích EU, Evropském parlamentu, fungování politické skupiny GUE/NGL, ale i o unijním průmyslu, vědě a výzkumu, ochraně spotřebitele v EU, zájmových skupinách a v neposlední řadě i o praktických příkladech, kdy poslanci Evropského parlamentu kladně ovlivnili původní návrh Komise.
Zpět