Mladí lidé a volby do Evropského parlamentu, neslučitelná věc?

V pátek 2.5.2014 a v sobotu 3.5.2014 jsem se zúčastnila dvou akcí pořádaných Českou radou pro děti a mládež v rámci kampaně "Vím, proč volím" a to panelové diskuse v Třebíči v prostorách Městské knihovny a akce na Masarykově náměstí ve Znojmě.

I přesto, že na uvedených akcích byla účast spíše menší, tak mají takové aktivity rozhodně význam.  Tyto akce jsou mnohdy doprovázeny koncerty, které vzbuzují u mladých asi více pozornosti než samotná možnost diskuse s kandidáty politických stran. Což je podle mého názoru velká škoda. Vždyť pokud se mladý člověk nezačne zajímat o věci kolem sebe a o to co jeho život ovlivňuje včas, tak stěží získá tento zájem, nebo potřebu tento proces nějakým způsobem - v tomto případě pomocí uplatnění svého volebního práva - ovlivňovat v budoucnu.

Řekla bych, že význam podobných aktivit stoupá, pokud si uvědomíme, že v EU je nezaměstnanost mladých ve věku do 25let v současné době na 23,6% a v některých zemích EU, jako je Španělsko, či Řecko dosahuje závratné výše, více než 50%! Žijeme v době, kdy se z mladých lidí ve věku do 25let stala riziková skupina,  kdy v roce 2011 dokonce 12,9% mladých lidí nebylo ani v procesu vzdělávání ani zaměstnaných a pokud mladí lidé získají zaměstnání, jsou to zaměstnání většinou krátkodobá, tedy značně nestabilní (v roce 2012 to dělalo až 42%).

O to více považuji za důležité šířit v této věci osvětu, umožnit nezávisle prezentovat všechny politické strany, které se uchází o přízeň voličů a poskytnout jim kvalitní a nezkreslené informace, tak aby se mladí lidé mohli seznámit nejen s programy a zástupci politických stran, ale hlavně se navykli ptát se svých zástupců na věci, které je zajímají a diskutovat o problémech s nimiž se musí v životě potýkat.  Z tohoto důvodu oceňuji, že pořadatelé měli pro účastníky připraveny kvalitní informace a materiály, které při těchto akcích mezi mladé lidi, ale i ostatní účastníky, distribuují: Například informace o tom kdo kandiduje, historie politických stran, kdy a kde volit, co slibují kandidáti udělat pro mládež, nebo třeba jak je to s evropskými politickými stranami.

Pevně věřím, že vyšším zapojením mladých do rozhodování o věcech budoucích,  do aktivního dialogu o problémech, s nimiž se mladý člověk v dnešní společnosti potýká a o jeho potřebách, ale i o budoucím směřování Evropské unie a České republiky může výraznou měrou přispět k formování takových politik, které mohou tyto problémy řešit a možná jim v budoucnu i předcházet.

INFORMAČNÍ KANCELÁŘ EVROPSKÉHO PARLAMENTU V ČR

VÍM, PROČ VOLÍM
Zpět