EVROPSKÝ PARLAMENT - ÚVOD

Evropský parlament (dále jen EP) je jediným nadnárodním parlamentním shromážděním na světě a od zavedení přímých voleb do EP v roce 1979, které se konají každých pět let, je jediným orgánem EU voleným přímo občany. Úkolem Evropského parlamentu je zastupování občanů všech členských států. V současné době EP zastupuje přibližně 500 milionů občanů z 28 členských států EU. Přestože se oficiální sídlo EP se nachází ve Štrasburku, má tři pracovní místa: Štrasburk, Brusel a Lucemburk.

Od svého vzniku prošel EP mnohými změnami jak z hlediska složení, tak i svého postavení v institucionálním rámci EU. S postupným přijímáním nových Smluv se rovněž rozšiřovaly jeho legislativní pravomoci. V současné době se EP může společně s Radou podílet na schvalování 95 % veškeré evropské legislativy, z původních 44 oblastí se působnost rozšířila na 85 oblastí. Výrazně posílily pravomoci EP v oblastech jako je zemědělství, migrace, spravedlnost a vnitro, ale také energetika či evropské fondy.

„Způsob, jakým EP ovlivňuje přijímání evropské legislativy, se zásadně odlišuje od způsobu, jakým „klasické“ národní parlamenty ovlivňují přijímání národních právních norem. Zatímco poslanci národních parlamentů mohou předkládat vlastní návrhy domácích legislativních aktů, poslanci EP takovou možnost až na zvláštní případy nemají.

Právo legislativní iniciativy je ponecháno Evropské komisi. Evropský parlament sice může vyzvat Evropskou komisi k předložení návrhu legislativního aktu, ale je čistě na Evropské Komisi, zda se rozhodne výzvě vyhovět. „EP tak zasahuje do legislativního procesu až poté, co mu a Radě, Evropská komise návrh předloží.“

Zvolení europoslanci se v EP sdružují do politických skupin nikoli podle národní příslušnosti, nýbrž dle své politické orientace. Z toho jasně vyplývá, že základní možností, jak činnost parlamentu ovlivnit, jsou volby do EP. Zde se dostávám k určitému paradoxu, kdy výsledky Eurobarometru 2009 ukázaly, že Evropský parlament, který stále získává větší pravomoci, má sice v rámci institucí EU největší důvěru občanů (48%), ale přesto účast na volbách do Evropského parlamentu neustále klesá.
Zpět