Evropský parlament - Otevřený veřejnosti?

Evropský parlament je jediným orgánem EU, který jedná veřejně. Přes oficiální stránky Evropského parlamentu (http://www.europarl.europa.eu) je nejen možné sledovat průběh Plenárních zasedání Evropského parlamentu, ale i zobrazit dokumenty k projednávaným otázkám. To samé platí i pro rokování parlamentních výborů, jejichž jednání a jimi organizovaná veřejná slyšení, která se v rámci projednávání výboru nezřídka konají, je možné v přímém přenosu sledovat online a jsou zaznamenávány pro další možnost studia do elektronických archivů.

O každodenním dění, nadcházejících plenárních zasedáních v EP, summitech a dalších tématech spojených s EU tématikou přináší informace taktéž parlamentní webová televize Europarl TV (http://europarltv.europa.eu/cs/home.aspx).

Kromě výše uvedeného o dění v Evropském parlamentu pravidelně informuje „generální ředitelství EP pro informace a styk s veřejností, informační kanceláře EP v hlavních městech členských států EU (http://www.evropsky-parlament.cz/) a také Euro-Info Pointy v jednotlivých členských zemích EU.“

Evropská unie rovněž umožňuje přes svůj portál Europa (http://europa.eu/index_cs.htm, oddíl EUR – Lex), spravovaný Evropskou komisí, přímý přístup k právním předpisům Evropské unie a dalším dokumentům, které se považují za veřejné.

Tuto otevřenost považuji za důležitou i proto, že význam Evropského parlamentu v rozhodovacím procesu Evropské unie za dobu jeho existence výrazně vzrostl, což si možná občas neuvědomuje nejen široká veřejnost v EU (viz již zmiňovaná nevalná účast ve volbách do EP), ale podle mého soudu to často nedoceňuje ani politická reprezentace.

 
Zpět