#EPhearings2014: dnes začínají slyšení kandidátů na komisaře

Jean-Claude Juncker a kandidáti na komisaře

 Zvolený předseda Komise Jean-Claude Juncker a 27 kandidátů na komisaře.

27 kandidátů na komisaře čeká v nadcházejících dnech těžká zkouška - tříhodinová slyšení v Evropském parlamentu. Slyšení, zvaná také grilování, začínají už dnes, 29. září. Parlamentní výbory během nich hodnotí schopnosti a znalosti kandidátů, ještě než při hlasování na plenárním zasedání rozhodnou, jestli novou Evropskou komisi vedenou zvoleným předsedou Jeanem-Claudem Junckerem schválit. Slyšení můžete sledovat v přímém přenosu na našich webových stránkách i na několika on-line platformách.

 

Slyšení začínají 29. září a potrvají do 7. října. Celý rozvrh najdete zde.

Českou kandidátku na komisařku Věru Jourovou, které bylo přiděleno portfolio spravedlnosti, spotřebitelů a rovnosti žen a mužů, čeká slyšení ve středu 1. října od 13:30 do 16:30.

Jak slyšení probíhají?

Ještě před začátkem slyšení musí kandidáti na komisaře zaslat odpovědi na písemné otázky od poslanců Evropského parlamentu.

Odpovědi kandidátů najdete na této stránce, odkaz se zobrazí po kliknutí na jméno komisaře.

Každý kandidát musí absolvovat tříhodinové veřejné slyšení před jedním nebo několika parlamentními výbory, které mají na starosti kandidátovo portfolio. Během slyšení poslanci hodnotí obecnou způsobilost kandidáta, jeho evropanství a specifické znalosti týkající se portfolia. Po úvodním 15minutovém projevu odpovídají kandidáti na otázky poslanců.

Za slyšení Věry Jourové je zodpovědný Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů, Výbor pro právní záležitosti, Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci a Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví

Konečné slovo má Evropský parlament

Než se může Evropská komise ujmout své funkce, musí ji schválit Evropský parlament. Přestože Parlament může hlasovat pouze o Komisi jako celku, negativní hodnocení některého z kandidátů v minulosti často vedlo ke stažení kandidatury nebo výměně portfolií.

Jak můžete slyšení sledovat?

Všech 27 slyšení bude přenášeno v přímém přenosu na webových stránkách Evropského parlamentu. Přehled slyšení a přímých přenosů najdete zde.

Co se děje kolem slyšení na Twitteru zjistíte, pokud budete hledat s hashtagem #EPhearings2014. Příspěvky týkající se slyšení české kandidátky na komisařku Věry Jourové budou mít navíc hashtag #Jourova.

Dění na Twitteru v reálném čase můžete sledovat i s naší nástěnkou Twitter Dashboard.

Reakce politických skupin na slyšení můžete sledovat zde (klikněte na jméno vybrané skupiny): ELS, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Zelení/ESA, EFDD.

Po každém slyšení zveřejníme shrnutí jeho průběhu prostřednictvím Storify, kde najdete citáty, fotografie, videa a doplňující informace.

Další informace o kandidátech na komisaře a o průběhu slyšení najdete na našich webových stránkách věnovaných slyšením.

Odkaz : 20140925STO70401Zpět