Ženy v KSČM si předávaly zkušenosti

Přednáška o stále aktuálním odkazu první ženské nositelky Nobelovy ceny míru Berty Suttnerové (sté výročí úmrtí jsme v červnu vzpomínali), a zejména vzájemné předávání zkušeností političek a funkcionářek KSČM byly obsahem celostátního semináře pořádaného v sobotu Komisí žen ÚV KSČM.

Pražská rodačka Berta Suttnerová, ač šlechtického původu a z rodiny vojáků, věnovala svůj život šíření mírových myšlenek mezi národy, nezbytnosti odzbrojení a stala se zakladatelkou četných mírových společností. Je vzorem pro Janu Hodurovou, předsedkyni společnosti nesoucí Suttnerové jméno. Hodurová ve své přednášce zmínila, že Bertě bylo nabízeno také předsednictví mezinárodní ženské organizace. »To odmítla, neboť se chtěla zabývat mírem obecně, a to i z pohledu rovnosti mužů a žen.« Suttnerová, rozená Kinská, viděla svého nástupce v mírových organizacích v osobě T. G. Masaryka a domnívala se, že USA, jež navštívila, budou zemí hlásající mír. »Skutečnost je však radikálně jiná,« konstatovala přednášející.Hodurová také předala zkušenost ze své pedagogické praxe, kdy s kolegy v jedné pražské základní škole uskutečnila celoroční program pro děti, prostupující všemi aktivitami, s cílem jejich výchovy a vedení k nenásilnému řešení konfliktů

Předsedkyně Komise žen ÚV KSČM Soňa Marková zahajuje celostátní seminář žen konaný v roce 100. výročí úmrtí mírotvůrkyně Berty Suttnerové.

Na akci se sešly ženy všech generací..

Mentorinky

V druhé části semináře se účastnice rozdělily do skupin a absolvovaly tzv. mentorinky (předávání zkušeností) kolegyň, zkušenějších ve sféře politiky. »Mentorinky by měly napomoci snášet úskalí pronikání žen do rozhodovacích pozic,« vysvětlila předsedkyně Komise žen Soňa Marková.

Jednu skupinu zaměřenou na předávání zkušeností mezi funkcionářkami strany vedla místopředsedkyně ÚV KSČM Miloslava Vostrá, druhou, jež si dala do vínku »svět« parlamentu a komunální úroveň, řídila poslankyně, dlouholetá komunální politička a někdejší primátorka Havířova Milada Halíková. Třetí skupina, zaměřená na práci žen v krajských pozicích a ve statutárních městech, diskutovala pod vedením královéhradecké krajské zastupitelky Lenky Fialové.

Spoluorganizátorem akce bylo oddělení ÚV KSČM pro odborné zázemí, občanský sektor a mládež.

FOTO Haló noviny/Monika HOŘENÍ

--------------------

O Bertě Suttnerové si můžete přečíst viz: Společnost Berty Suttnerové nebo zde

 

 
Diskuse ke článku:

(Pravidla diskuse)
Zpět