Všechno, co máme, je půda pod nohama.

Ochrana půdního fondu a vodních zdrojů je pro ČR nezbytností, pokud máme čelit současným i budoucím klimatickým výzvám. Letošní extrémní sucho a je toho důkazem.

Jihomoravský kraj je krajem zemědělským. Čelí dnes mnoha problémům, k nimž patří i kvalita a množství zemědělské půdy či závlahy.

Zatímco od roku 1960 došlo ve světě ke zdvojnásobení výnosu plodin, rozloha orné půdy se za stejné období zvýšila jen o 8%. Intenzifikace zemědělské výroby, mnohdy zaměřená jen na zvyšování produkce, významně přispívá ke snižování množství a kvality půdy. Největší hrozbou pro půdu je pokračující eroze (odnos půdy z povrchu vodou, větrem či nevhodnou orbou). Dle Ministerstva zemědělství ČR je vodní erozí ohroženo 67% zemědělské půdy, zatímco v roce 2012 se jednalo o 50%. Větrnou erozí může být nyní ohroženo až 18% zemědělské půdy.

Zemědělství je největším spotřebitelem vody. ČR je přitom z hlediska množství použitelných zásob sladké vody na jednoho obyvatele na třetím nejhorším místě z celé Evropy. Sucho, které podle prezidenta Agrární komory ČR jen loni způsobilo zemědělcům škody za tři miliardy korun, je tedy stále větším problémem. Podle odborníků bude v roce 2030 bojovat s nedostatkem vody 47% obyvatel Země.
 

Extrémní sucho zažíváme i letos a dopad to má nejen na zemědělskou produkci. Už padesát obcí v ČR bojuje s nedostatkem vody a jižní Morava není žádnou výjimkou. V obci Maršov na Tišnovsku je situace už natolik vážná, že je voda na příděl.  Obec omezila spotřebu pitné vody na 100 litrů vody na osobu a den, a to na období od 15. 8. 2018 do 15. 11. 2018. Je jen otázka času, vzhledem k přetrvávajícímu suchu, než k podobným omezením budou muset překročit i další obce.

Nezapomínejme ale ani na další závažné příčiny snižování kvality půdy, a to je nepochybně neustálé rozšiřování zastavěných ploch.

Z těchto důvodů KSČM dlouhodobě podporuje realizaci "Programu rozvoje venkova", prosazuje ochranu přírody půdního fondu a vodních zdrojů v regionu i dalších dotačních programů.

Proto není překvapením, že i ve volbách do zastupitelstva města Břeclavi v říjnu 2018 je jednou z priorit KSČM Břeclav ochrana přírody, půdního fondu, ovzduší a vodních zdrojů. Obnova zeleně a podpora projektů pro řešení následků sucha, ale i dokončení protipovodňových opatření.

Jsme a budeme proti privatizaci vodních zdrojů a nesmyslné zástavbě zemědělské půdy.
Diskuse ke článku:

(Pravidla diskuse)
Zpět