Rozvoj projektu ITER

Tento týden byla, v rámci prostupu konzultace, na plenárním zasedání Evropského parlamentu přijata zpráva "Návrh rozhodnutí Rady o přijetí doplňkového výzkumného programu pro projekt jaderné fúze (ITER) v letech 2014 - 2018", jejímž zpravodajem byl ve Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku (ITRE) Vladimír Remek.

Cílem projektu ITER je získávání energie z jaderné syntézy. Což je slibným cílem, ale zároveň i významnou výzvou, neboť aby bylo možné prokázat proveditelnost jaderné syntézy, je třeba dosud vyřešit mnoho fyzikálních a konstrukčních problémů. Na projektu ITER se na základě mezinárodní dohody podílí EU, Čína, Indie, Japonsko, Korea, Rusko a USA. Jako u jiných rozsáhlých projektů EU se i u projektu ITER, který je "první svého druhu", mohou zdát být náklady nepřiměřeně velké ve vztahu k omezenému rozpočtu EU i k jejich tendenci překročit původní odhady nákladů v důsledku jejich vědecké povahy, velkého rozsahu a technologických rizik.

Česká republika, jak uvádí Milan Řípa v publikaci vydané GUE/NGL pod patronací V. Remka (Česká republika a projekt Evropské unie ITER), „zachytila fúzní vítr hned na několika frontách: na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze se přednáší Fyzika a technika termojaderné fúze, Ustav fyziky plazmatu Akademie věd ČR, v.v.i. provozuje již druhý tokamak, řada průmyslových podniků se přímo nebo zprostředkovaně podílí na projektu ITER.‟

Evropský parlament zprávu přijal naprostou většinou hlasů.

"Považuji projekt ITER za hodnotný, protože umožní prokázat, že jaderná syntéza může představovat pro Evropu do budoucna bezpečný, udržitelný, ekologicky šetrný a hospodářsky životaschopný zdroj energie, a je proto spokojen se zabezpečení financování tohoto projektu ve VFR." – říká Vladimír Remek.
Diskuse ke článku:

(Pravidla diskuse)
Zpět