Rovné příležitosti - Vědkyně se ozvaly...

Jako členku Evropské skupiny ženy v letectví mne zaujal článek v Haló novinách "Vědkyně se ozvaly" o rovném přístupu žen vědkyň k juniorským grantům. Je toho ještě spoustu co by se na poli rovného postavení mužů a žen v naší společnosti mělo změnit. V článku popsaný problém, není bohužel ojedinělým příkladem, kdy skutečnost že je žena díky mateřství nebo časem stráveným péčí o dítě, znevýhodňována v zaměstnání i jinde. O to více je důležité na tyto problémy poukazovat v případech obou pohlaví. Mezi základní a z mého pohledu nejlogičtější kroky by mělo patřit právo na stejné příležitosti pro získávání zaměstnání, kariérní růst a stejné finanční ohodnocení. Jen z toho pohledu, že v současné společnosti již dávno není pravidlem, že živitelem rodiny je muž. Vezměte si jen procento rozvodů v ČR, počet samoživitelek (samoživitelů) přesto je dnešní společnost postavena stále na předpokladu rodiny - dva příjmy...
Diskuse ke článku:

(Pravidla diskuse)
Zpět