ROVNÉ POSTAVENÍ MUŽŮ A ŽEN - ANO x NE?

V sobotu15.2.2014 jsem se zúčastnila Semináře o rovných příležitostech mužů a žen na ÚV KSČM v Praze. Seminář na němž vystoupili nejen zástupci KSČM a expertky o. p. s. Fórum 50 % poskytl nejen podrobnou analýzu současného stavu v otázce zastoupení žen na české politické scéně, ale i další zajímavosti a doporučení viz článek.

S blížícími se volbami do Evropského parlamentu, v květnu tohoto roku, bude zajímavé sledovat jakým způsobem budou jednotlivé politické strany v ČR i v EU přistupovat k této problematice.

http://www.halonoviny.cz/articles/view/16931542

SOUBORY: PDF Brožura

 
Diskuse ke článku:

(Pravidla diskuse)
Zpět