Revitalizace sídliště v Poštorné v dohlednu?

Udělali jsme další krok směřující k uskutečnění revitalizace sídliště v Poštorné (vymezeného ulicemi – Nádražní, Hájová, B. Šmerala, Okružní včetně ulic Budovatelská a Gagarinova)! V řešení jsou parkovací místa, uložiště na odpad, spravení chodníků i komunikací, ale i zlepšení zázemí pro děti a mládež a údržba zeleně. Na posledním zastupitelstvu jsme odsouhlasili mimo jiné i záměr výkupu pozemků na ulici Okružní v Poštorné, které jsou důležité pro budoucí realizaci první etapy. Navázali jsme tak na schválené výkupy pozemků v dotčené lokalitě schválené na červnovém zastupitelstvu. Těmto krokům předcházela petice občanů (z mé iniciativy) a následná veřejná anketa města. Anketa potvrdila nejen zájem občanů sídliště o revitalizaci, ale konkretizovala největší problémy a očekávání. Projektu byla dána ze strany města zelená a projekt se mohl spustit. Proběhlo veřejné projednání projektu se zástupci jednotlivých SVJ. V současné době dobíhá připomínkové řízení, zapracování připomínek a aktualizace projektové dokumentace. Doufám, že se brzy podaří přijít ke shodě s některými SVJ ohledně technického řešení a realizovat odkupy pozemků dle plánu. Naším společným cílem musí být, aby se život na sídlišti co nejdříve zkvalitnil a to pro všechny generace i vozíčkáře. V druhé polovině roku 2019 by se za předpokladu splnění těchto podmínek a vypsání dotačního titulu dalo požádat o financování první etapy projektu. Bez zapojení občanů z této lokality a bez vstřícného a konstruktivního přístupu se tento projekt nedá realizovat. Proto spolupracujte, vytvářejte tlak na vámi volené zástupce v zastupitelstvu a věc se podaří.
Diskuse ke článku:

(Pravidla diskuse)
Zpět