Představujeme Dagmar Švendovou, kandidátku KSČM - česká levice společně! pro volby do Evropského parlamentu 24. a 25. května 2019

Dostala jste se do TOP6 kandidátky KSČM – česká levice společně. Překvapilo vás to? Jak byste zhodnotila projekt České levice společně a když už jste dostali důvěru, čím konkrétně hodláte úspěchu tohoto projektu být nápomocni nejvíc? Jaká je vaše největší osobní deviza?

V politice, tak jako v životě platí, že nic není jisté. Velmi si proto vážím podpory pléna ústředního výboru, který mě do první šestky schválil.

Je předčasné hodnotit kandidátku KSČM - česká levice společně a navíc si myslím, že ke kandidátce levicových stran a představitelů levicových organizací bychom se neměli stavět jako k projektu, ale spíše ji vnímat jako dlouhodobý cíl, který bude prvním krokem pro budoucí užší spolupráci vedoucí ke sjednocení levice.

Vzájemná spolupráce a jasná formulace našich cílů by nám mohla pomoci lépe vysvětlit, co levice nabízí a snad i získat zpět naše voliče. V dnešní době turbulentních mezinárodních vztahů, růstu vlivu konzervativních a pravicových směrů či populistických stran je třeba voliče oslovit s jasnou levicovou alternativou a taky ji umět prosazovat. To bez vzájemného respektu a vůle ke spolupráci na levici nepůjde. 

Mým přínosem je zkušenost z politiky na úrovni městské i krajské samosprávy, teoretická i praktická zkušenost s právem EU a hlavně znalost »bruselského prostředí«. Téměř pět let jsem pracovala jako asistentka europoslance Remka. Moje dizertační práce byla zaměřená na legislativní procesy EU a Evropského parlamentu. Nadále udržuji kontakty s bývalými kolegy v institucích EU a dalších evropských organizacích. Díky své současné práci pro pan-evropskou levicovou síť a pro politickou nadaci transform! europe nabízím mj. i znalost regionu střední a východní Evropy, kontaktů na levicové organizace, hnutí, odborové či studentské organizace a levicové politické strany v tomto regionu, ale i znalost prostředí Evropské levice.

Na co jste se v souvislosti s evropskou politikou zaměřoval/a nejvíc do vašeho zvolení na jedno z předních míst kandidátky? Jistě jste široké evropské politiky sledovali, takže co byste změnili, pokud byste na to po volbách v rámci frakce GUE/NGL měli dostatečnou sílu?

V rámci své současné práce strategické poradkyně a koordinátorky pro střední a východní Evropu se snažím podpořit činnost levicových subjektů a posílit jejich postavení v dané zemi, podílím se na výzkumu či publikační činnosti nebo vystupuji na mezinárodních fórech a konferencích a sleduji vývoj hned několika politik EU.

Prostřednictvím práce pro europoslance Vladimíra Remka jsem se aktivně podílela převážně na agendách výboru Evropského parlamentu pro průmysl, výzkum a energetiku, rozpočtového výboru a na agendě delegace pro spolupráci Evropské unie a Ruské federace. Přispěla jsem tak svojí prací k utváření evropské kosmické politiky a budování evropských systémů družicových navigací – jako je systém Galileo nebo program Copernicus, ale také se zabývala i oblastí energetiky. Vážím si toho, že má práce byla kladně hodnocena nejen ing. Vladimírem Remkem, ale i dalšími poslanci Evropského parlamentu či zástupci organizací a institucí, jako jsou například Evropská kosmická agentura nebo organizace NEREUS, a dalšími, s nimiž jsem během své práce v Bruselu spolupracovala. Po svém odchodu z EP jsem vývoj v této oblasti dále sledovala.

V současné době koordinuji a spoluorganizuji pravidelná jednání »Meziregionálního fóra Evropské levice: Kanál Dunaj-Labe« mezi státy CZ, SK, AT a HU koordinovala jsem rovněž účast české levicové delegace na každoročním rakouském levicovém festivalu Volksstimmefest.

Co nejvíce oceňujete na práci GUE/NGL a našich dosavadních europoslanců? Co vám naopak chybělo?

Oceňuji, že i přes názorovou různorodost v současné levicové frakci GUE/NGL dokázali její europoslanci v některých zásadních otázkách bojovat společně. Přála bych si, aby budoucí levicová frakce v Evropském parlamentu byla pro občany čitelnější, podařilo se jí vystupovat mnohem razantněji a jednotněji k obhajobě levicových řešení a v zájmu občanů a prezentovat své výsledky lépe.

Co vás vlastně vedlo ke vstupu do KSČM/SDS/KSČ? Čím je podle vás »vaše« strana na české/evropské politické scéně specifická?

Vždy jsem měla levicové smýšlení. V dospívání jsem aktivně KSČM pomáhala s organizací různých akcí, roznášela jsem volební materiály a asistovala jsem při volebních kampaních či zasedáních ve volebních komisích atd. Tím jsem měla možnost blíže se seznámit s politickou scénou a s ohledem na sociální otázky a pracovněprávní vztahy mi byla nejblíž KSČM.

Která nejžhavější eurotémata současnosti považujete za nejaktuálnější/nejpotřebnější z hlediska řešení? Je to evropská legislativa jako taková? Či (a)sociální, ekonomické a obchodní normy, TTIP apod.? Nebo snad migrace či brexit? Palmový olej či jiná ekologická témata v době globálního oteplování a změn klimatu? Popřípadě jiné téma?

V podstatě všechna vámi zmíněná témata jsou důležitá a Evropský parlament se jimi v různé míře zabývá. Pro mne je jedním z prioritních témat otázka zaměstnanosti a pracovních podmínek pro zaměstnance. Technologický pokrok jde neustále dopředu a je mnohdy rychlejší než naše školství. Je nutné s těmito trendy držet krok, i proto jsem pro větší podporu vědy, výzkumu, inovací a vzdělávání.

Velkým tématem bude v následujícím období určitě robotizace, umělá inteligence či kybernetická bezpečnost. S tím částečně souvisí i problematika zkrácení pracovní doby či problematika stejné odměny za stejnou práci. Nemůžeme přehlížet ani výzvy spojené se stárnutím obyvatelstva. Větší pozornost musí být věnována i oblasti ochrany práv spotřebitele (kvalita potravin, klamání spotřebitele) a boje proti nekalým praktikám. Obrovskou výzvou pro ČR i EU bude boj s důsledky klimatických změn – půdní a větrná eroze, enormní sucho atp.

Česká i evropská autentická levice prochází momentálně docela zásadní krizí. Co by podle vás měla udělat, aby z ní vzešla posílena s odpovídajícími preferencemi?

Levice by měla vytvářet možnosti pro vzájemnou spolupráci, analýzu současných trendů a akce solidarity. Hlavně by měla podpořit levicové iniciativy s prioritou na ochranu práv občanů, ochranu pracujících, podpořit sociální témata, jako je přístup ke vzdělání, zdravotní péči či důstojné stáří, stírání rozdílů v odměňování mužů a žen a dalších disproporcí, ale i intenzivně se zabývat návrhem alternativního ekonomického modelu EU či evropskou průmyslovou politikou. Je potřeba se více přiblížit lidem.
Diskuse ke článku:

(Pravidla diskuse)
Zpět