Noční můra Břeclavi?

Noční můra Břeclavi? Doprava! Prioritou KSČM je zavedení MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY ZDARMA! KSČM podpoří i další projekty vedoucí ke zlepšení stávající situace. Způsobů jak řešit situaci je několik. Většinou to vyžaduje čas a vysoké investice. MHD ZDARMA je rychlé, efektivní a finančně relativně dostupné řešení, které může přispět k lepší vytíženosti autobusů, snížení počtu aut v ulicích i snížení emisí. Ke zvýšení pozitivního efektu bude nutné provést zmapování současných spojů (frekvence, propojení města) a tak přispět i k lepší obslužnosti jednotlivých městských částí - nemocnice, nádraží...

Výčet problémů se zdá nekonečný: chybějící obchvat města, neexistující alternativní propojení Poštorné s Břeclaví, špatný stav některých vozovek a kruhových objezdů, stále se oddalující stavba lávky propojující starou Břeclav a Břeclav město atp. K tomu přidejme nedostatek parkujících míst pro občany i tranzitující, zatím nedokončené cyklostezky a mimoúrovňové křížení a máme o malér postarano pro všechny účastníky silničního provozu. Doprava je a bude i nadále nepochybně jednou z hlavních úkolů pro nové vedení města!

Foto: By Palickap [CC BY-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)], from Wikimedia Commons
Diskuse ke článku:

(Pravidla diskuse)
Zpět