MDŽ jsme oslavili také v Břeclavi

S měsícem březnem zpravidla přichází do našich končin jaro a s ním také 8. březen, Mezinárodní den žen. Každoročně si připomínáme jeho vznik i význam pro současnost a také se setkáváme se ženami všech věkových kategorií, bez rozdílu politické příslušnosti, či náboženského cítění, abychom jim poděkovali za jejich práci, výchovu dětí a vůbec za vše, čím právě ony přispívají nejen do života svých rodin a pracovních kolektivů, ale i pro celou naši společnost.

Také v letošním roce právě v sobotu, 8. března, se v sále Domu školství v Břeclavi sešlo na 180 žen, některé i se svými partnery, aby prožili krásné slavnostní odpoledne. Hlavním organizátorem tohoto setkání byl OV KSČM v Břeclavi, jehož místopředseda, s. Leopold Levák všechny přítomné pozdravil a ženám poblahopřál k jejich významnému svátku. V průběhu odpoledne vystoupila rovněž naše kandidátka do Evropského parlamentu, Dagmar Švendová, členka KSČM, která ve svém projevu obrátila pozornost přítomných k postavení ženy nejen v naší společnosti, Evropské unii, ale i v jiných koutech světa. Uvedla některé příklady kdy a v jakých oblastech zejména dochází k porušování práv žen  a zdůraznila proto nutnost i nadále nepřestávat za práva žen všemi zákonnými prostředky bojovat. Rámcově se zmínila rovněž o významu Evropské unie pro naši republiku a našem postavení v ní.  Její vystoupení bylo přítomnými pozorně sledováno.

Symbolickou kytičku ženám uvili z krásných lidových melodií a tanců děti z národopisného souboru Břeclavánek. Jejich vystoupení bylo vysoce oceněno všemi přítomnými, ať se již jednalo o ty nejmenší děti, anebo o ty starší. Zářivé barvy lidových krojů z Podluží přinesly s sebou kus jarního sluníčka i do sálu Domu školství.

Po vystoupení dětí byla pro přítomné připravena hudba k poslechu i k tanci, která jen málokoho ponechala v klidu. V družné zábavě, při dobré kávě s moravskými koláčky a drobným pečivem, se ani nechtělo domů. A když s. Blažej, který celé slavnostní odpoledne  moderoval a s. Levák, rozdali společně všem ženám v sále perníková srdíčka s nápisem MDŽ, byla spokojenost dovršena a při odchodu domů znělo sálem: „Tak za rok zase na shledanou!“
Diskuse ke článku:

(Pravidla diskuse)
Zpět