Jakým projektům se podaří získat finance z EU?

Proběhl informační seminář "European GNSS Applications in Horizon 2020" organizovaný GSA Agenturou na ČVUT v Praze k možnosti podání žádosti o čerpání prostředků EU z Horizon 2020 na projekty využívající družicové navigační systémy (GNSS) - jedná se tedy hlavně o aplikace, které budou GNSS využívat. Záznam semináře je dostupný na: http://www.gsa.europa.eu/r-d/h2020/events
Diskuse ke článku:

(Pravidla diskuse)
Zpět