Evropské vesmírná politika, jak dál?

Dne 28.1.2014 v Bruselu začala v pořadí již šestá konference zaměřená na Evropskou vesmírnou politiku, tentokrát s podtitulem "Jakým směrem by se měla Evropa ve vesmíru ubírat dnes a v roce 2020?"

O důležitosti a oblíbenosti této konference, Vás kromě plného sálu přesvědčí i seznam účastníků od zástupců zájmových skupin a asociací až po zástupce členských států EU, konkurenty EU na tomto poli (USA, RUSKO...), ale i zástupci Kanady či Afriky. it, že pokud bude dnešek jen z části tak zajímavý co se informací týká, jako včerejšek, tak se mám na co těšit.

O důležitosti a oblíbenosti této konference, vás kromě plného sálu přesvědčí i list účastníků. Jsou zde zástupci průmyslu, výzkumných institucí, škol, různých zájmových skupin a asociací, ale i zástupci členských států EU, konkurenti Evropy na tomto poli (USA, Rusko...) ale i zástupci Kanady či Afriky...

Doufám, že jak si informace trochu utřídím, budu se s vámi moci o ně podělit.
http://www.spaceconference.eu/2014/en_GB/welcome.html

Konference se konala v období, kdy je již odsouhlasený víceletý finanční rámec EU 2014-2020, takže je již jasné jaké finanční prostředky budou k dispozici. Jsou odsouhlasena nařízení poskytující rámec pro zdárné fungování a provádění vesmírné politiky například nařízení o GNSS a dosažení dohody o nařízení o Programu monitorování Země - Copernicus (ještě musí být potvrzeno na plénu EP). Začínají se vyhlašovat termíny pro podání žádostí o čerpání těchto prostředků na realizaci různých projektů v oblasti vědy a výzkumu atd. - 4.2.14, 9:30-18:00 proběhne na ČVUT v Praze seminář pořádaný Agenturou pro evropské programy družicové navigace (GSA), který bude zaměřen právě na celý proces (pro podání žádosti, vyhodnocení, způsob čerpání prostředků...), jakož i vysvětlení příležitostí pro využití družicových navigačních systémů (GNSS) v různých segmentech trhu (zemědělství, letectví, služby pro určování polohy, dopravě či geodézii a mapování). Seminář by měl podle programu i prezentovat dobrou praxi a úspěchy minulých projektů financovaných z FP7. Seminář bude možné sledovat i přes internet více viz http://gsa.europa.eu/r-d/h2020/events. Na konferenci byli přítomni i zástupci Stálého zastoupení ČR při EU, zástupce Akademie věd ČR, nebo České vesmírné aliance atd. což dává jasný impuls, že je ČR v této oblasti aktivní a snaží se zůstat v obraze. Ostatně, byla by to nesmírná škoda kdybychom neuměli využít našeho potenciálu v této oblasti, jakož i skutečnosti, že GSA sídlí v Praze (http://www.czechspaceportal.cz/.../age.../sidlo-gsa-v-praze/).
Diskuse ke článku:

(Pravidla diskuse)
Zpět