Dobrá zpráva pro EU i ČR - první družice programu Copernicus vypuštěna

Včerejším (3.4.14) úspěšným vypuštěním první environmentální evropské družice pro program Copernicus (Sentinel-1A) se Evropa stala jedničkou ve světě ve využívání kosmických technologií ku prospěchu občanů, politiků i ekonomiky.  Jedná se o významný krok využití kosmických technologií v kombinaci s pozemním sledováním k  poskytování veřejně dostupných, ale i komerčních informační služeb a aplikací v oblasti životního prostředí a bezpečnosti. Jde o skvělou ukázku spolupráce EU a Evropské kosmické agentury (ESA) a jejích členských států - Česká republika k nim taky patří, ale dokládá to i kompetence Evropské komise, Evropské kosmické agentury a v neposlední řadě taky schopnosti evropského průmyslu! Na projektu se podílí rovněž EUMETSAT (evropská organizace pro využívání mereorologických družic) a Evropská agentura pro životní prostředí.

Včera vypuštěná družice Sentinel-1A bude  sledovat znečištění moří a oceánů, plovoucího ledu, pohybu lodí propadání terénu v zastavěných a poddolovaných oblastech, sesuvů půdy, dále sledovat stav lesů, zemědělské produkce, vodních zdrojů a zatopené krajiny při povodních apod. Družice tak naváže na data pořizovaná misí ERS-2 a dnes již nefunkční družice ENVISAT.

Nařízení o zřízení programu Copernicus bylo poslední zprávou, kterou Ing. Vladimír Remek v Evropském parlamentu před svým odchodem do diplomacie stínoval a na jejímž obsahu jsem měla  možnost pracovat. K této zprávě předložil V. Remek rovněž několik pozměňovacích návrhů, za všechny zmíním hlavně budoucí zvážení role Agentury pro evropské družicové systémy GNSS (Agentura GSA), která sídlí v Praze v naplňování cílů programu Copernicus. Tímto požadavkem, byla otevřena opět cesta k rozšíření pravomocí této agentury v ČR a potenciál vzniku dalších pracovních míst na našem území. Díky skvělé práci zpravodaje této zprávy, europoslance Vittoria Prodiho (S&D) a za klíčové podpory všech stínových zpravodajů, bylo možné vyjednat nejen požadované pozitivní úpravy původního textu, ale také zdárně a v rekordním čase uzavřít dohodu tak, že mohl být program a vypuštění družice realizováno bez větších zdržení!

Přejme si stejný úspěch i s následujícími družicemi pro program Copernicus, které na vypuštění ještě čekají.

více informací o programu Copernicus zde

fotografie z vypuštění družice zde
Diskuse ke článku:

(Pravidla diskuse)
Zpět