Co přináší tuzemským regionům členství Česka v Evropské unii?

„Úspěšné regiony jsou nezbytné pro konkurenceschopnost celé Evropy, a proto je jejich podpora pro mne zásadní. Také české regiony těží především z evropské kohezní politiky. Evropské fondy jsou určeny zejména na rozvoj regionů a ke snižování nerovností mezi státy. Jsem proto moc ráda, že Česku se daří a bohatne. Ovšem se zvyšující se ekonomickou úrovní v České republice se tato podpora z kohezních fondů logicky snižuje. Není to tragédie, naopak, je to pozitivní zpráva. Máme nejnižší míru nezaměstnanosti v EU, vysoké tempo růstu ekonomiky, celkově se našim společnostem daří, mzdy rostou rychleji, zvyšuje se kvalita života i životního prostředí, modernizují se veškerá odvětví a podobně. A mimochodem, do velké míry za to mohou peníze z kohezní politiky, které jsme pobírali dříve,“ uvedla europoslankyně kandidátka ANO Martina Dlabajová.

Nejchudší kraje dostanou víc peněz

„Cynik by mohl říct pouze peníze (ze zahraničních investic), peníze (ze strukturálních fondů), peníze (z nových pracovních míst), ale já vidím přínos i v usnadnění přeshraniční spolupráce, rozvoji kultury a ochraně našeho životního prostředí. Evropská unie tak českým regionům velmi pomáhá a jistě na mnoha stavbách či staveništích vidíte její vlajku. Přála bych si však, aby v budoucnosti více dbala na to, aby rozvoj vnitřního trhu šel ruku v ruce s regionálním rozvojem, ochranou veřejného zdraví, ochranou spotřebitele, životním prostředím, rozvojem kvalitních a dobře placených pracovních míst a sociální politikou. Občas to totiž dopadá tak, že jedna ruka neví, co dělá druhá a jedna politika vyruší druhou, což samozřejmě není dobře. Příští sedmiletý finanční rámec EU už sice není vůči České republice tak štědrý, ale nejchudší české kraje dostanou z EU víc peněz, za což jsem moc ráda. Stále ovšem platí, že největší překážky k tomu, abychom na evropské peníze často dosáhli, si děláme my sami buď špatnou legislativou, či zbytečnou byrokracií,“ uvedla Kateřina Konečná, která vede kandidátku KSČM-České levice společně.

Projekty v Praze i středních Čechách

Její stranická kolegyně a kandidátka Dagmar Švendová uvedla, že v hlavním městě bylo realizováno několik projektů, které přispěly jak ke zlepšení dopravní situace ve městě, vytvoření kvalifikovaných pracovních míst a podpoře vědy, výzkumu a inovací, ale i ke zlepšení životního prostředí. „Středočeský kraj je specifický tím, že je nejen největším krajem ČR co do velikosti, tak co do počtu obyvatel, ale jeho dopravní síť je klíčová pro spojení s Prahou, ale i uvnitř kraje. Není tedy s podivem, že se z EU fondů mimo jiné realizovaly projekty, které měly odlehčit dopravní situaci v regionu, jako byla stavba nového mostu přes Labe, který spojuje Brandýs nad Labem a Mladou Boleslav, nebo dostavba a modernizace dálnic a železničních tratí, například na trase Nymburk – Mladá Boleslav. V sociální oblasti to byla dotace na rekonstrukci a dostavbu Domova seniorů v Uhlířských Janovicích nebo na nový dům pro seniory v Rakovníku,“ uvedla.

Je třeba držet všude přibližně stejnou životní úroveň

Podle Romana Hakena (LES), kandidujícího na listině TOP 09 a STAN, přináší Evropská unie regionům náměty a metody pro řešení různých potřeb na krajské úrovni, a také peníze na jejich zavádění. „Regionální politika je v Evropské unii hodně propracovaná, jde o to mít v Unii pokud možno přibližně stejnou životní úroveň ve všech regionech, aby nedocházelo k masovému vylidňování některých části EU a naopak k neudržitelnému přelidnění v metropolitních oblastech,“ řekl.

Kritický k EU je kandidát do Evropského parlamentu za SPD Jiří Novotný. "V roce 2018 obdržela Česká republika z unijního rozpočtu 78,1 miliardy korun a odvedla do něj 35,8 miliardy korun. To zní nádherně, jen kdyby z České republiky druhou stranou neodteklo 700 miliard korun ve formě dividend a zisku na úkor směšných platůpro naše občany. Takto mizerné mzdy by si nadnárodní korporace ve své mateřské vlasti nedovolili vyplácet svým zaměstncům," uvedl.

Evropské investice takřka na každém kroku

„Evropské investice potkáváme prakticky na každém kroku. Ať už se jedná o nový most u Brandýsa nad Labem, domov seniorů v Uhlířských Janovicích nebo třeba prodloužení metra v Praze. O zneužívání dotací se mluví pořád dokola, ale o tom, jak moc a kde všude dotace pomáhají se nemluví skoro vůbec. Místo aby si lidi uvědomili, že evropské finance zlepšují jejich život každý den, že díky nim mají třeba rychlejší cestu do práce, lepší přístup ke kvalitní zdravotní péči, pitné vodě, k vybavení škol pro jejich potomky, tak slyší jen o podvodech. Přitom toho pozitivního je mnohem víc. Právě teď se připravují předpisy, která budou určovat čerpání dotací v období 2021-2027. ČSSD se v Evropském parlamentu snaží zajistit, aby Evropský fond pro regionální rozvoj a Kohezní fond tvořily čtvrtinu finančního rámce, zhruba 272 miliard eur,“ uvedl lídr kandidátky ČSSD Pavel Poc.

Unie podle jeho slov dala regionům hlas už v 90. letech tím, že založila Výbor regionů, který je poradním orgánem při tvorbě evropské legislativy. EU také dala regionům možnost rozvíjet spolupráci se svými protějšky. „Problémy jako klimatická změna, šíření nemocí, znečištění ovzduší nebo krajiny, energetika, sociální situace či zdravotní otázky nekončí u hranic okresu, kraje, regionu nebo státu,“ dodal.
Diskuse ke článku:

(Pravidla diskuse)
Zpět